Політика Конфіденційності та Публічна Оферта

Політика Конфіденційності

open and close FAQ item icon


1. Загальні положення

Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») згідно статті 2 «персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.»

Згідно Політики конфіденційності в поняття "особистої інформації" входить інформація, або частина інформації, котра дозволяє Вас ідентифікувати. Як правило сюди входить ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості ми можемо отримати безпосередньо від Вас, наприклад, при реєстрації на сайті, наданні контактних даних, інформації отриманої із банківської картки або платежів, а також іншу особисту інформацію, яку Ви добровільно надали нам.

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом послугами; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.2. Використання та мета збору персональних даних

Особиста інформація відвідувачів сайту, зібрана при реєстрації, переважно використовується для надання послуг у відповідності з Вашими потребами, в першу чергу для надання послуг або у договірних відносинах, а також для відповідей на Ваші запитання. Також ми можемо використовувати Вашу контактну інформацію в поштових відправленнях, а саме повідомляти Вас про нові можливості, акції та інші новини. Ми діємо відповідно до цієї Політики конфіденційності, на підставі Положення про обробку і захист персональних даних та на підставі чинного законодавства України.

Ми маємо право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Вами цих даних.3. Надання доступу до інформації

Надання доступу до особистої інформації іншим компаніям і приватним особам можливе лише за таких наступних обставин:  
• Має місце наявність дозволу Користувача. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації потрібна явна згода Користувача.
• В випадках визначених чинним законодавством України, а також у випадках запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам.4. Захист інформації

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.5. Зміна політики конфіденційності

Користувач приймає умови цієї політики конфіденційності і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці.

З питань щодо політики конфіденційності (в т.ч. видалення персональних даних), Користувач може зв'язатися з нами використовуючи e-mail: info@prala.love

Публічна Оферта (Договір)

open and close FAQ item icon


Публічна оферта (Договір) про надання комплексних послуг хімчистки

ТОВ «ТОРІ ГРУПП» (далі за текстом – «Виконавець»), керуючись статтями 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати побутові послуги відповідно до положень цього Публічного договору (далі за текстом – «Договір»).


1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічний договір – правочин, текст якого розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця (Prala.love), який регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання побутових послуг на умовах, встановлених Виконавцем.

1.2. Момент укладення Договору – момент передачі Замовником речей, що є предметом замовлення, Виконавцю у приймальному пункті Виконавця, поштою або через кур’єра для надання побутових послуг, передбачених Договором або акцептування Договору іншим способом, передбаченим цим Договором.  

1.3. Виконавець – ТОВ «ТОРІ ГРУПП» або інший суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з надання побутових послуг під торгівельною маркою PRALA та зазначений в якості Виконавця у Квитанції-договорі.

1.4. Замовник – фізична особа або суб’єкт господарювання, що надала згоду на укладення цього Договору шляхом оформлення замовлення одним із способів, зазначених в цьому Договорі.

1.5. Побутові послуги – послуга або декілька послуг, що надаються Виконавцем Замовнику відповідно до Договору (далі за текстом – «Послуги»), а саме:
- послуги з чистки одягу;
- послуги з ремонту одягу;
- послуги з чистки домашнього текстилю;
- послуги з чистки та ремонту взуття;
- послуги з чистки та реставрації сумок та аксесуарів;
- послуги ательє;
- інші побутові послуги, що надаються Виконавцем відповідно до цього Договору.

1.6. Квитанція-договір – документ, що формується Виконавцем при оформленні замовлення на надання побутових послуг та містить наступну інформацію: номер і дата замовлення, прізвище, ім’я та по-батькові Замовника, контактний телефон Замовника, опис речі (речей), що є предметом замовлення, із зазначенням ступеня зносу, перелік побутових послуг, що надаються, вартість послуг, термін виконання замовлення.

1.7. Речі – вироби (одяг, взуття, домашній текстиль, килимові вироби та ін. вироби), які мають індивідуальні ознаки.

1.8. Маркування – написи, зображення та умовні позначки виробника на бірках або на самих речах, що містять інформацію про рекомендовані, допустимі та заборонені методи оброблення таких речей.

1.9. Акцептування – безумовне та повне прийняття публічної оферти відповідно до умов Договору, що полягає в здійснення Замовником дій, спрямованих на отримання побутових послуг відповідно до умов Договору, незалежно від наявності/відсутності в Квитанції-договорі підпису Замовника.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір є публічним відповідно до положень статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору.

2.3. Договір вважається укладеним і є обов’язковим для виконання Сторонами договору  з моменту  акцептування Договору.

2.4. Підтвердженням повного та безумовного прийняття умов Договору (акцептування) є вчинення Замовником однієї з таких дій:- передача речей Замовником Виконавцю безпосередньо в приймальному пункті Виконавця для подальшого надання Послуг;- передача речей Замовником Виконавцю поштою або через кур’єра.

2.5. Підписання окремого письмового примірника Договору між Замовником та Виконавцем не вимагається.

2.6. Виконавець має право внести зміни та/або доповнення до Договору в будь-який момент, як з повідомленням Замовників, так і без такого повідомлення. Чинна редакція (актуальний текст) Договору знаходиться на офіційному веб-сайті Виконавця (Prala.love).3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ      

3.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати послуги з хімічного чищення, прання та ремонту одягу (виробів) (далі по тексту – Послуги). Конкретний перелік Послуг і строки їх надання визначаються Сторонами шляхом оформлення окремого замовлення у формі квитанції, розписки або іншого документа, що посвідчує приймання Виконавцем виробів (далі – Квитанція).        

3.2. Замовник зобов’язується прийняти Послуги, надані Виконавцем, і оплатити їх вартість відповідно до умов цього Договору.        

3.3. Виконавець здійснює діяльність за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та має необхідні дозволи (свідоцтва, сертифікати та ін.).4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ      

4.1. Вартість Послуг вказується в квитанції - договорі. Ціни на окремі Послуги встановлюються відповідно до прейскурантів, які затверджуються Виконавцем і надаються на вимогу Замовника та розміщуються на сайті Prala.love.        

4.2. Надання Послуг оформляється Квитанцією-договором.
     
4.3. Оплата за  Послуги проводиться Замовником при оформленні Замовлення (передплата), або при отриманні Замовлення.        

4.4. Виконавець, відповідно до положень ч. 2 ст. 632 Цивільного Кодексу України, має право самостійно змінювати вартість Послуг протягом усього строку дії даного Договору. Замовник, шляхом оформлення замовлення висловлює згоду з вартістю послуг. Всі зміни, а так само, і будь - які окремі зміни вартості Послуг реєструються (відображаються, розміщуються) на офіційному Веб-сайті Виконавця за адресою: Prala.love.5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН    
 
5.1. Виконавець зобов’язується:            
5.1.1.  Якісно надавати Послуги зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами і в строки, обумовлені Сторонами, в суворій відповідності з чинними в Україні нормативами (ДСТУ, технічні норми і правила та ін.). Строк виконання замовлення на вироби зі шкіри, встановлюється в кожному окремому випадку окремо і фіксується в квитанції, яка видається Виконавцем Замовнику в момент прийому відповідного замовлення.            
5.1.2. Негайно попередити Замовника про всі обставини, що не залежать від нього, які загрожують придатності або міцності виробів, або створюють неможливість надання Послуг в строк.            
5.1.3. Самостійно визначати способи виконання замовлення.            
5.1.4. У строк до 3 (трьох) робочих днів усунути недоліки у Послугах виявлених Замовником після отримання замовлення протягом встановленого гарантійного строку згідно з п.6.2.6.            
5.1.5. Відшкодувати Замовнику витрати, понесені останнім, у зв’язку з ненаданням або неналежним наданням Послуг за цим Договором Виконавцем, а також відшкодувати Замовнику вартість втрачених або пошкоджених виробів в узгоджений із Замовником строк.        

5.2. Виконавець має право:            
5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за належним чином надані Послуги відповідно до цього Договору.        

5.3. Замовник зобов’язується:            
5.3.1.  За участю Виконавця оглянути і прийняти результат наданих Послуг, а при виявленні недоліків, що погіршують результат Послуг, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня виявлення недоліків, повідомити про це  Виконавця.        

5.4. Замовник має право:            
5.4.1. Отримувати Послуги належної якості.            
5.4.2. Притримати розрахунок за надані Послуги, якщо такі надані з недоліками, до повного та належного усунення недоліків.            
5.4.3. Відмовитись від прийняття та оплати наданих Послуг, якщо такі надані неналежним чином.6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ        

6.1.  Послуги надаються на підставі Квитанції.        

6.2. У Квитанції вказуються:            
6.2.1. Дата складання Квитанції, строк надання Послуг, який не може бути більше встановленого цим Договором.            
6.2.2. Найменування, кількість виробів, дефекти виробів, прийнятих Виконавцем, відсоток зносу виробів, наявність маркування і її відповідність, оціночна вартість виробу та інше.            
6.2.3. Вартість Послуг по кожному виробу, загальна вартість Послуг.            
6.2.4. Вироби приймаються Виконавцем і здаються Замовнику в місце, що погоджується Сторонами за описом та вагою, під підпис відповідальних осіб.            
6.2.5. Сильно забруднені вироби і без маркування або з маркуванням, яке не відповідає існуючим нормативним вимогам, в термінову чистку/прання не приймається.            
6.2.6. Гарантійний термін для виявлення недоліків за наданими Послугами становить 5 (п’ять) календарних днів з моменту видачі виробу Замовнику.            
6.2.7. Вироби, на яких відсутнє маркування із зазначенням рекомендацій виробника виробу, щодо методів його обробки, а також мають старі, попередньо чимось оброблені плями, плями і забруднення, які можуть змінити структуру або колір тканини, приймаються без гарантії якості виконання замовлення, під відповідальність Замовника.            
6.2.8.  Оціночна вартість виробу визначається Замовником, але не більше за ціну придбання виробу. Виконавець несе відповідальність в розмірі оціночної вартості виробу.        

6.3. Виконавець має право відмовитися від надання тієї чи іншої Послуги, якщо у нього є всі підстави вважати, що він не має можливості надати Послугу - в строки і в установленому Сторонами порядку, або якщо надання такої Послуги може призвести до заподіяння збитків Замовнику. Про таку відмову Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника протягом 24 годин з моменту оформлення Квитанції-Договору та надати Замовнику відповідне пояснення щодо відмови виконання Послуги.        

6.4. Виконавець не несе відповідальності за:            
6.4.1. можливий прояв прихованих дефектів, які неможливо виявити під час прийому неозброєним оком або через забруднення, під час обробки виробу згідно технології та маркуванню від виробника, які виникли під час виготовлення або в процесі використання виробів: потертості, пориви, відшарування клейової основи, зміна кольору і пожовтіння від попереднього використання хімії, впливу світла, пошкодження міллю (приховані і видимі) на всіх видах продукції та інше;            
6.4.2. недоліки і дефекти на виробах, які неможливо усунути, за допомогою прання / чистки: дірки, потерті (затерті) ділянки виробів, пошарпаності, більосість, зриви кольору, збитість синтетичного наповнювача, закріплені плями від: лаку, фарб, лікарських препаратів, цвілі, іржі, парфумів, потових витравок та інше;            
6.4.3. за невідповідність рекомендаційних методів обробки зазначених на ярлику (маркуванні), після використання яких вироби стали непридатними.            
6.4.4. вироби, на яких відсутнє маркування із зазначенням рекомендаційних методів обробки, а також які мають старі попередньо чимось оброблені плями, плями і забруднення, які можуть змінити структуру тканини, її колір – приймаються без гарантії якості виконання замовлення. Відповідальність за можливі наслідки, що погіршують результат Послуг, несе виробник або продавець виробу.        

6.5. Послуги з ремонту виробів надаються Виконавцем за погодженням із Замовником по додатковій вартості або за рахунок Виконавця, в разі, якщо пошкодження виробів сталося з вини Виконавця.        

6.6. У разі, якщо Замовник не отримав виконане замовлення протягом шести місяців з моменту отримання ним повідомлення про готовність замовлення, а також не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість отримання замовлення, Виконавець має право розпорядитися таким замовленням на власний розсуд (передати речі до дитячого будинку, благодійного фонду, утилізувати речі, тощо). При цьому Замовник не звільняється від обов’язку щодо оплати наданих Послуг.7. ФОРС-МАЖОР      

7.1. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза передбаченням і контролем Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання цього Договору на час дії таких обставин або їх наслідків.        

7.2. Сторони домовилися і віднесли до обставин форс-мажору наступне: війна і військовідії, стихійні чи інші лиха, що відбуваються в районах офіційно визнаними такими, дії уряду, що забороняють діяльність, що включає в себе предмет Договору, а також інші обставини, які визнаються форс-мажорними відповідно до законодавства України.        

7.3. Про настання і припинення форс-мажорних обставин, про передбачувані терміни їх дії сторони негайно повідомляють одна одну в письмовому вигляді.        

7.4. Сторона, для якої виникли обставини, прийняті в цьому Договорі як форс-мажорні, зобов’язана вжити всіх залежні від неї дії з метою зменшення завданих такими обставинами шкоди для обох Сторін.        

7.5. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено офіційним органом (Торгівельно-промисловою палатою України).8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8

8.1. Всі суперечки або розбіжності за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі недосягнення згоди підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.2.  Сторони домовилися, що у разі втрати, псування чи пошкодження речей, прийнятих від Замовника, а також у разі розбіжностей поглядів Замовника та Виконавця на обставини, що можуть бути підставою для відповідальності, Замовник звертається до Виконавця із заявою (претензією) за формою, встановленою Виконавцем. Порядок та строки розгляду претензій визначається цим Договором.

8.3. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Умови цього Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Виконавця (Prala.love).

9.2. Договір набуває чинності з моменту його акцептування Замовником будь-яким способом, передбаченим цим Договором, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.